top of page

Aljaževa pot od doma do doma

      Jakob  Aljaž

* 6. m.srpana 1845

 + 5. v.travna 1927

Izgled častnega znaka, ki ga prejme vsak, kdor prehodi

Spominsko Gorniško Pot.

Aljaževa pot od doma do doma - zemljevid

prva izdaja Vodnika

popravljen ponatis Vodnika

Spominska gorniŠka pot (SGP), imenovana AljaŽeva pot od doma do doma, je bila ustanovljena 4. m.srpana 1998, pred AljaŽevino v Zavrhu pod Šmarno goro.
Do leta 2023, ko smo praznovali 25 let od otvoritve poti, je pot opravilo 621 gornikov in pohodnikov.
Vsako leto, prvo soboto v m.srpanu GorniŠki klub Jakob AljaŽ, organizira pred AljaŽevino sveČano akademijo, v spomin na rojstvo Jakoba AljaŽa in v poČastitev obČinskega praznika, obČine Medvode, ki se praznjuje 6. m.srpana, na dan ko se je rodil Jakob AljaŽ

Na tej strani so vključeni "drugi piškotki" (3rd party cookies) lastnika strežnika (serverja), ki omogoča brezplačno postavitev te strani in so v skladu s 157. členom ZEKom-1!

bottom of page